بهبود کیفی و بافتی کیک اسفنجی فاقد چربی با استفاده از پودر ژل آلوورا

ژلاتین یک بیوپلیمر کاربردی است که به طور گسترده در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد تا قابلیت ارتجاعی ، پایداری و ماندگاری خوراکیها را بهبود ببخشد. مطابق نتایج استفاده از غلظت­های مختلف کلسیم اثر معنی­داری بر میزان کاهش رطوبت، افزایش اسیدیته، کاهش میزان آب اندازی، افزایش سختی، پیوستگی و قابلیت جویدن و کاهش امتیاز رنگ و طعم گردید. نتایج نشان داد استفاده از غلظت­های مختلف ویتامین D3 اثر معنی­داری بر مقادیر رطوبت، اسیدیته، آب اندازی، ویژگی­های بافتی و ویژگی­های حسی ژله­های غنی شده در مقایسه با نمونه شاهد نداشت. اسلایم بر پایه پلیمرهایی می باشد که فرد با فشردن آن استرس خود را تخلیه و از صداهایی که به علت محبوس شدن هوا در بین سطوح تولید می شود . نتایج حاصل نشان می دهد که علی رغم درصد موفقیت کم تر در بهبود عارضه با مصرف ژل موضعی، زمان عملکرد و شدت عوارض کم تر می تواند مد نظر قرار گیرد. کلیه محصولات شرکت کرون کاندوم فرندلی (سازگار با انواع کاندوم ) می باشد و بر پایه آب تولید شده است و عوارض روانکننده های روغنی را ندارد.

این محصول قابل استفاده همراه با شیر، ماست، انواع آب میوه و نوشیدنیهای سرد است. نتایج نشان داد، بیشترین میزان ترکیبات فنولی مربوط به ژله رویال خشک تصعیدی ایرانی با 56/146 میکروگرم گالیک اسید در میلی لیتر ژله رویال بود. داده­های مربوط به منحنی نیرو-زمان نیز اگر چه در محدوده یک ژله معمول هستند اما با این حال با افزایش درصد اسپیرولینا میزان سختی، چسبندگی، الاستیسیته و صمغی بودن کاهش و میزان پیوستگی افزایش نشان داد که روند نتایج مربوط به آزمون نوسانی دینامیک را حمایت کرد. امروزه با گسترش فرآوردههای پروبیوتیک در بازارهای جهانی، لزوم مطالعه بیشتر در خصوص تولید فرآوردههای جدید حاوی این باکتریها بیشتر آشکار میشود. دراین مطالعه میزان فعالیت آنتیاکسیدانی و اثر ضد میکروبی ژله رویال بر باکتریهای دهانی شامل: استرپتوکوک (موتانس، اپیدرمیدیس)، استافیلوکوک اورئوس و باکتریهای معده – رودهای (استرپتوکوک سالیواریوس، اشریشیا کلی) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه کلیه تجویزها به­صورت تزریق درونصفاقی و برای مدت 21 روز انجام گردید. ضماد به نسبت دو گروه درمانی تراکم کلاژن به­صورت معنی­دار بیشتر بود. شکل 3- بررسی مورفولوژیکی میزان تشکیل وتراکم کلاژن در روز 30 : تراکم کلاژن در گروه کنترل نسبت به گروه­های تیمار به­صورت معنی­داری کمتر بود.

در این تحقیق 7 تیمار (6 تیمار تست و 1 تیمار شاهد) با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل نشان داد که اجرای هر کدام از این روشها با توجه به قدرت کلنیها و شرایط زنبورستان درآمد حاصل از کندوها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. نتایج حاصل حاکی از عدم تاثیر گذاری معنی دار آنتی بیوتیک ها در کاهش میزان اکثر عوارض بعد از جراحی خصوصا عفونت بود. خوراکی های حاوی کلاژن مانند ژلاتین به سلامت استخوان ها کمک فراوانی می کنند. به کمک این ژل می توانید موهای پراکنده ابروهایتان را مرتب کنید و قسمتهای خالی ابرو را با آن پر کنید. از جمله محصولاتی که عملکردی مشابه با ژل ابرو دارند، می توان به صابون ابرو اشاره کرد. ضماد (تصاویر ردیف A با بزرگ­نمایی4˟ و تصاویر ردیف B با بزرگ­نمایی 40˟ گرفته شده است). ضماد (تصاویر با بزرگ­نمایی4˟ گرفته شده است). در ارتباط با غلظتهای بافری نمونه ها، نتایج مشابهی با غلظت های آبی مشاهده گردید. نمونه حاوی باکتری ریزپوشانیشده و 3% الیگوفروکتوز بهعنوان بهترین نمونه از نظر تعداد باکتریهای پروبیوتیک (CFU/g 107) و ویژگیهای حسی و فیزیکوشیمیایی انتخاب گردید. ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نمونههای ژله شامل pH، بریکس و سینرسیس (آب­اندازی) در طول شش هفته ارزیابی گردید.

نتایج نشان داد که در طول شش هفته روند کاهشی پروبیوتیک­ها در نمونههای پروبیوتیک و سین­بیوتیک وجود داشته است. تولید شدند و شش هفته در یخچال نگهداری شدند. نمونههای ژله ویژگی پروبیوتیک بودن را تا هفته ششم حفظ نمودند اما تا حدوداً بین هفتههای چهارم و پنجم وضعیت مطلوب­تر بود. 3. برای جلوگیری از کبودی ، یک هفته قبل از تزریق، به شما توصیه می شود تا مصرف آسپرین ، ایبوپروفن ، موترین روغن زیتون ، روغن ماهی ، ویتامین E ، ویتامین A و دیگر اسیدهای چرب الزامی ، را کنار بگذارید. استفاده از روشهای طبیعی برای پر پشت کردن ابرو میتواند به شما کمک کند تا دوباره به رشد ابروهای خود سرعت ببخشید و باری دیگر داشتن ابروهایی پر و زیبا را تجربه کنید. شما می توانید به راحتی با مصرف ژله پوست خود را شفاف و سالم نگه دارید. بعد روی حرارت با شعله کم قرار می دهیم. موهای ابرو بعد از بارها رنگ کردن، در معرض آلودگی هوا و البته به دنبال افزایش سن کمپشت میشوند. 8. سپس می توانید رنگ خوراکی را به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. تحلیل نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از انژکتورهای جت برخوردی سبب ایجاد رژیم های مختلفی از اسپری و اتمیزاسیون برای سیالات غیر نیوتنی ژله ای شده که بعضی از این رژیم ها تفاوت اساسی با رژیم های تشکیل شده برای سیالات نیوتونی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید