کیسه ی صفرا – دنیای زیست _ سنگ کیسه ی صفرا چگونه ایجاد می شود؟

در دورهُ سلطنــــت یما زراعت وآبیاری، تربیهُ حیوانات وپرندگان، نشاندن درختها وباغداری انکشاف زیاد کرده بود. این ساحه داخل آن منطقهُ است که اولین بار دانه های غذائی دران کشت گردیده و حیوانات اهلی شده است. در طول تقریباً سه دهه جنگ داخلی و تجاوز نیرو هـــــای نظامی خارجی سراسر کشور به ویرانه مبدل گردیده ، زراعت ، صنایع واقتصاد کشور در مجموع صدمات بزرک ودر بعضی حالات جبران ناپذیر را متحمل شده است. در زراعت بصورت عموم ازکود حیوانی وانسانی کـــــار گرفته میشود، زیرا تولیدات صنایع کود کمیاوی به آن پیمانهُ نیست که احتیاجات زراعت افغانستان را کفایت کند.

اگر در خانه خود از سنگ تراورتن استفاده میکنید بهتر است که آن را از فروشگاههای معتبر انتخاب کنید تا بتوانید انواع مختلف سطح را شخصا بررسی کنید. از معلومات فوق چنین استنباط میگردد که جامعهُ افغانــــــی بیست هزار قبل از میلاد موجود بوده و تا دورهُ جدید سنگ که از نه هزار سال قبل ااز میلاد شروع میشود، مراحل مختلف تکامل را طی کرده و از یک جامعهُ بدوی اشتراکی ، طائفوی ومادر سالاری داخل مرحـــــــــلهُ فلزات گردیده است.

در منابع مختلف ما با نام های یاما، یما، جم، جمشید مواجه میشویم کــــــه مقصد از همهُ این چهار نام یما پاد شاه مؤسس سلطـــنت خـــانــــــــــدان پاراداتا(پیشدادی) میباشد. یما مؤسس و بانی سلطنت خانوادهُ « پارادا تا» میباشد. بعد از جنگهای طولانی بالاخره ضحاک سلطنت یما را سقوط داد . در اوایل سال 2013 هر کیلو جید سیبری 500 تا 650 دلار بود در پایان سال بعد ( 2014 ) این قیمت به 1000 دلار رسید و 50 هزار دلار آمریکا قیمت هر کیلو یشم سیبری با پدیده چشم گربه می بود ( سال 2115 ) و جید بدون پدیده چشم گربه در “هر کیلو بیش از 21 میلیون تومان” به پول جمهوری اسلامی ایران است.

سنگ جید یک کالای وارداتی بود و اشیا حکاکی شده از جنس یشم در آثار قدیمی گواه از روابط بالای ایران و چین بین قرن ۱۴ تا ۱۷ میلادی داشت که نمونه معروف آن پسری سنگیست که در گیلان یافت شده است. بزرگترین و معروف ترین توپاز های جهان کدامند؟ ۱ ٪ باقی مانده از توپاز های آبی ، توپاز های طبیعی هستند ، که در کشورهایی همچون اوکراین و ایرلند یافت میشود .

ازان جمله در حدود هشت ملیون هکتار زمیــــن کاشته میشود ومتباقی آن تا هنوز دست نا خورده باقی مانده است. معادن افغانستان تقریباً دست ناخورده باقی مانده است. باطلههاي موجود درکارخانه و معدن يک شباهت دارند و آن اين است که هر دو ماده يک جنس و يک ترکيب شيميايي دارند ولي از نظر نوع عملکرد با هم تفاوت دارند و اين عملکرد بستگي بهنوع سنگ، ضخامت و اندازههاي متفاوت آنها دارد. از شواهد بدست آمده چنین به نظر میرسد که افغانستان چند ین هزار سال قبل از میلاد داخـــل یـــک تحـــــــول بزرگ اجتماعی شده و در نتیجهُ انکشاف زراعت وآبیاری و وسایل آن به مرحلهُ جامعهُ طبقاتی رسیده است.

در هزار سال اول قبل از میلاد صنایع دستی، مسکوکات، طب، نجوم، نســــــــــــــاجی و فلز کاری وجود داشت که نمایندگی از سطح بلند پیشه وری دران زمان مینماید. فابریکه تصفیهُ نفت تاهنوز وجود ندارد. فابریکات صنایع خفیفه مانند: فابریکه های نساجی ، سمنت سازی، قند سازی، روغن کشی، صابون سازی، چینی سازی، نجاری، حجاری وبیتون، فابریکهُ خانه سازی، فابریکه های چرم گری، بوت دوزی، دواسازی، فابریکــــــه های مختـــلف پروســــس پلاستیک، فابریکهُ کود کمیاوی، کارخانجات جنگلک، کارخانجات تولیـــد و ترمیم لوارم نظامی وغیره. چک وردک، جبل السراج وغیره.

قبل از جنگ داخـــلی تحمیل شده، در حدود هفتاد هزار هکتـار زمین را باغ های انگور، سیـــب، انار، شکرپاره، زردالو، الوبالو، گیلاس، ناک، پسته، بادام وغیره در بـر گرفته که یک مقدار حاصلات این باغها برای مصرف داخلی بوده و بخـــــــــش زیادتر آن بخارج صادر میگردید. قره قل و (480000) متر مربع قالین بخارج صادر گردیده بود. گاز استخراج میگردد که یک مقدار کــــم آن در داخل کشور بمصرف میرسد ومتباقی آن بخارج صادرمیگردد. سنگ از بیست هزار سال قبل از میلاد مسیح آغاز میگردد. درینجا بـــــــطور مختصر از پادشاهان قدیم افغانستان(آریانا) یادآوری میگردد.

به اســاس متن « اوستا» میتوان آنرا اولین پادشاه آریانا ی باستان دانـــست. درین جــــا باید خاطــــــر نشان نمود که « اوستا» از قدیم ترین کتاب های است کــــه در سر زمیـــــن آریانا (افغانستان قدیم) نوشته شده وحتی بعضی از سرود های « ویدی» نیز دران آمده است. دیگر معیارهای ارزیابی این گوهر : درخشندگی (تلالو)، شفافیت و پراکنندگی نور می باشد، الماسی که صد در صد کربن داشته و ناخالصی نداشته باشد، کاملا شفاف و درخشان خواهد بود اما به طور معمولاً عناصر دیگری نیز دارند که بر رنگ آنان تاثیر می گذارند. تک تک دانههای ساینده، یک شکل غیر منتظم دارند و در اطراف سنگ به طور نامنظم جای گرفتند.

به این ترتیب بهداشتی و تمیز خواهید ماند. این داروها بعد از تشخیص نوع سنگ ؛ تجویز میشوند و فقط روی سنگهای خاصی تأثیر دارند . این سـنگ روی التهابات روده و معده موثر است و بر جریان خون نیز اثر می گذارد. استرس و منفی بافی را از خود دور کنید و به انجام ورزش های یوگا و آرامش ساز روی آورید. دانشمندان و تاریخ دانان افغانی معلومات زیاد را در خصـــــــوص تاریخ قدیم افغانستان برای ما به ارث گذاشته، ولی تقدیم معلومات مفصــل درین مجموعه امکان پذیر نیست، درینجا به معلومـــــات مختـصر اکـتـفـا میشود. گرچه از اجتماعات اولیه و اشتراکی دوره های قدیم افغانستان تــا هنوز اطلا عات در دست نیست، ولی از ساختمان اجتماعات بعدی آنــــان معلومات نسبتاً بیشتری وجود دارد.

معادن نقره، طــلا، آهــن، ســرب، مـس، سیماب، یورانیوم وغیره تا هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. داکتر « لویی دوبری» امریکایی در نتیجه، حفریات سال (1965) خود در ( آق کپرک) که در جنوب شهر مزار شریف موقعیت دارد ، آثار از قبیل آئینهُ برنجی، انگشتر ودست بند، اسلحه، قیضهُ اسپ، نگین های لاجوردی وغیره شواهد بدست آورد که متعلق بـــــــــــه دورهُ جدید سنگ میباشـــــــد. در افغانستان تعداد زیاد حیــــوان اهـــــــلی مانند گوسفند، گاو، بز، گوسفند قـــره قـــــــل، اسپ، شتر، خر، قاطـــــر وغیره وجود داشت.

از برخی از مشکلاتی که در این کیسه به وجود میآید، میتوان از سنگ صفرا نام برد که در برخی مواقع آنقدر بزرگ هستند که مجاری را مسدود میکنند. در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در افغانستان زراعت وآبیاری پیشرفته، شهر های توانگر وپرنفوس وجود داشت. تفحصات سال (1951) در « مند یگک» ( پنجاو پنج کیلو متــــری شمال قندهار) نیز نشان داد که مردم افغانستان سه هزار سال قبل از میلاد مسکون ودهنشین بوده، خانه های از خشت خام میساختند و به زراعــــت ومالداری میپرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید